BioBank AS

Pelsfarge og variasjon hest

Enhver hest har en grunnfarge, som enten kan være svart, brun eller rød. Disse grunnfargene kontrolleres av "extension-gener" og "agouti-gener". Extension-genet (extension: engelsk for forlengelse/utvidelse) styrer produksjonen av svart og rødt pigment, mens distribusjonen av svart pigment kontrolleres av agouti-genet.

De andre fargegenene fungerer som modifiserende (diluterer/fortynner eller depigmenterer) på grunnfargen til hesten. Det er minst fem gener som diluterer, og dermed bleker, pelsfargen til hesten: krem, champagne, blakk, perle og sølv. Mønstergenene modifiserer fargen til hesten ved å fjerne fargen (depigmentering). Disse genene inkluderer overo, sabino, tobiano, skimmel, dominant hvit, hvitflekket, appaloosa-flekkete og pattern-1. VHL Genetics kan foreløpig ikke tilby noen test for det appaloosa-flekkete mønsteret.

Av pelsfargegenene som er nevnt ovenfor, er det tre gener som forklarer hovedvariasjonen innen pelsfarger; agouti, extension og kremgenet. I tabellen under er de mulige kombinasjonene av genene angitt.

Pelsfarge

Agouti

Extension

Kremgen

Svart

a/a

E/E eller E/e

N/N

Brun

A/A eller A/a

E/E eller E/e

N/N

Rød

A/A, A/a eller a/a

e/e

N/N

Gulsvart

a/a

E/E eller E/e

N/Cr

Borket

A/A eller A/a

E/E eller E/e

N/Cr

Palomino

A/A, A/a eller a/a

e/e

N/Cr

Smoky cream

a/a

E/E eller E/e

Cr/Cr

Perlino

A/A eller A/a

E/E eller E/e

Cr/Cr

Cremello

A/A, A/a eller a/a

e/e

Cr/Cr

 

GRUNNFARGE:

P904 Rød pelsfarge

Enhver hest har en grunnfarge, som enten kan være svart, brun eller rød. Disse grunnfargene kontrolleres av "extension-gener" og "agouti-gener". Extension-genet (E-locus) kontrollerer produksjonen av svart og rødt pigment. Testen for rød pelsfarge (P904) tester for den genetiske statusen til extension-genet. Extension-genet har to varianter (alleler). Det dominante E-allelet lager svart pigment, og det recessive e-allelet lager rødt pigment. Alle hester, uavhengig av pelsfargen, har genetisk anlegg for svart eller rødt pigment. Røde hester (også sorrel-, palomino- og cremellofargede hester) har to kopier av det recessive e-allelet, altså homozygote ee. Svartpigmenterte hester (for eksempel svarte, brune, brunsvarte, gulsvarte, borkete, "smoky cream" og perlino-fargede) har minst en kopi av E-allelet. De kan være homozygote EE eller heterozygote Ee.

Testen for rød pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra agouti-testen:

Resultat rød

Resultat agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

e/e

A/A, A/a eller a/a

Rød

Bare det recessive e-allelet ble oppdaget, hesten er homozygot for rødt pigment (ee). Grunnfargen er rød, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun e-allelet kan nedarves til avkom.

E/e

a/a

Svart

Hesten er heterozygot for rødt pigment(Ee). Grunnfargen er svart, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten E- eller e-allelet kan nedarves til avkom.

E/e

A/A eller A/a

Brun

Hesten er heterozygot for rødt pigment(Ee). Grunnfargen er brun, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten E- eller e-allelet kan nedarves til avkom.

E/E

a/a

Svart

Bare det dominante E-allelet ble oppdaget, hesten er homozygot for svart pigment (EE). Grunnfargen er svart, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun E-allelet kan nedarves til avkom, og hesten kan dermed ikke avle røde føll.

E/E

A/A eller A/a

 

Brun

Bare det dominante E-allelet ble oppdaget, hesten er homozygot for svart pigment (EE). Grunnfargen er brun, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun E-allelet kan nedarves til avkom, og hesten kan dermed ikke avle røde føll.

Tilbake til toppen av siden

P907 Agouti pelsfarge

Enhver hest har en grunnfarge, som enten kan være svart, brun eller rød. Disse grunnfargene kontrolleres av "extension-gener" og "agouti-gener". Agouti-genet (A-locus) styrer fordelingen av svart pigment. Pigmentet kan være jevnt fordelt, eller avgrenset til manen, halen, nedre del av beina og innsiden av ørene. Agouti-genet har ingen effekt på hester som er homozygote "ee" for extension-genet siden det svarte pigmentet må være tilstede for at agouti-genet skal ha effekt. Testen for agouti pelsfarge (P907) undersøker den genetiske statusen til agouti-genet. Agouti-genet har to varianter (alleler). Det dominante A-allelet begrenser svart pigment til punktfarging (som for eksempel hos brune og borkete hester), og det recessive a-allelet fører til en jevn fordeling av svart pigment over hele kroppen. Kun når hesten har to kopier av det recessive a-allelet (homozygot aa), vil det svarte pigmentet være jevnt fordelt. Hvis minst én kopi av A-allelet er tilstede, vil det svarte pigmentet begrense seg til svart punktfarging. Alle hester, uansett pelsfarge, har gener for distribusjon av svart pigment, men det er ikke alltid fysisk synlig.

Testen for agouti pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testen for rød pelsfarge:

Resultat agouti

Resultat rød

Pelsfarge

Beskrivelse

a/a

E/E eller E/e

Svart

Bare det recessive a-allelet ble oppdaget. Det svarte pigmentet er jevnt fordelt. Grunnfargen vil være svart hvis hesten ikke er e/e for extension-genet. Unntaket er hvis fargen er endret av andre modifiserende gener. Kun a-allelet kan nedarves til avkom.

a/a

e/e

Rød

Bare det recessive a-allelet ble oppdaget. Det svarte pigmentet er jevnt fordelt. Siden hesten er e/e for extension-genet, vil grunnfargen være rød. Unntaket er dersom fargen er endret av andre modifiserende gener. Kun a-allelet kan nedarves til avkom.

A/a

E/E eller E/e

Brun

Hesten er heterozygot for agouti (A/a). De svarte pigmentet er begrenset til punktfarging. Grunnfargen vil være brun hvis hesten ikke er e/e for extension-genet. Unntaket er hvis fargen er endret av andre modifiserende gener. Enten A- eller a-allelet kan nedarves til avkom.

A/a

e/e

Rød

Hesten er heterozygot for agouti (A/a). De svarte pigmentet er begrenset til punktfarging. Siden hesten er e/e for extension-genet, vil grunnfargen være rød. Unntaket er dersom fargen er endret av andre modifiserende gener. Enten A- eller a-allelet kan nedarves til avkom.

A/A

E/E eller E/e

Brun

Bare det dominante A-allelet ble oppdaget. De svarte pigmentet er begrenset til punktfarging. Grunnfargen vil være brun hvis hesten ikke er e/e for extension-genet. Unntaket er hvis fargen er endret av andre modifiserende gener. Kun A-allelet kan nedarves til avkom, og hesten kan dermed ikke avle svarte føll.

A/A

e/e

Rød

Bare det dominante A-allelet ble oppdaget. De svarte pigmentet er begrenset til punktfarging. Siden hesten er e/e for extension-genet, vil grunnfargen være rød. Unntaket er dersom fargen er endret av andre modifiserende gener. Kun A-allelet kan nedarves til avkom, og hesten kan dermed ikke avle svarte føll.

Tilbake til toppen av siden

DILUTERINGSGENER:

P713 Krembleket pelsfarge

Kremgenet har en effekt på både rødt og svart pigment, og fortynner grunnfargen til en lysere pelsfarge. Hos flere raser er dette en ettertraktet farge. Kremgenet er ansvarlig for pelsfargene palomino, borket, gulsvart, cremello, perlino og smoky cream. En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen. Testen (P713) for krembleket pelsfarge (cream dilution) undersøker den genetiske statusen til MATP-genet. MATP-genet har to varianter (alleler). Cr-allelet er semidominant. Én kopi av Cr-allelet bleker pelsfargen med en enkeltdose, som fører til fargene palomino, borket eller gulsvart. To kopier av Cr-allelet bleker pelsfarge med en dobbel dose, helt til cremello, perlino eller smoky cream. Effekten på svart pigment kan være svært dempet. Hester med to kopier av Cr-allelet kalles også for “double-dilutes” eller “blue-eyed cream” på engelsk. Disse hestene har en rekke felles kjennetegn. Øynene er blekblå, lysere enn de upigmenterte blå øynene som er forbundet med hvit farge eller hvite markeringer, og huden er rød-rosa. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for krembleket pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat kremgen

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

Mangler diluteringsgen. Grunnfargen er rød, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Mangler diluteringsgen. Grunnfargen er brun, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Mangler diluteringsgen. Grunnfargen er svart, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/Cr

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Palomino

 

Heterozygot dilutering, én kopi av Cr-allelet. Grunnfargen rød har blitt bleket til palomino. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Cr-allelet kan nedarves til avkom.

N/Cr

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Borket

Heterozygot dilutering, én kopi av Cr-allelet. Grunnfargen brun er bleket til borket. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Cr-allelet kan nedarves til avkom.

N/Cr

E/E eller E/e + a/a

Gulsvart

Heterozygot dilutering, én kopi av Cr-allelet. Grunnfargen svart er bleket til gulsvart. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Cr-allelet kan nedarves til avkom.

Cr/Cr

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Cremello

 

Dobbel dilutering, med to kopier av Cr-allelet. Grunnfargen rød er bleket til cremello. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Cr-allelet kan nedarves til avkom.

Cr/Cr

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Perlino

Dobbel dilutering, med to kopier av Cr-allelet. Grunnfargen brun har blitt bleket til perlino. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Cr-allelet kan nedarves til avkom.

Cr/Cr

E/E eller E/e + a/a

Smoky cream

Dobbel dilutering, med to kopier av Cr-allelet. Grunnfargen svart har blitt bleket til smoky cream. Fargene kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Cr-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P853 Champagne pelsfarge

Diluteringsgenet "champagne" lysner pelsfargen til hesten ved å fortynne pigmentet. Hester med champagnebleking har en rosa/lavendel hudtone som blir flekkete når de blir eldre; flekkene er spesielt tydelige rundt øynene, mulen, under halen, på juret og på forhuden. Øyefargen er blågrønn ved fødsel, og mørkner til ravfarget ettersom hesten blir eldre. Champagne har følgende effekt på grunnfargen hos hester:

Rød -> gyllen champagne:   en gyllen farge på kroppen, og ofte en lysnet man og hale (engelsk: flaxen). Hester som har fargen "gyllen champagne", er visuelt like palominohester.

Brun -> amber champagne:        En solbrun farge på kroppen med brun punktfarging

                                                             (kalles noen ganger "amber buckskin")

Svart -> Klassisk champagne:               En mørkere solbrun farge på kroppen med brun punktfarging

En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen. Testen for champagnebleket pelsfarge (P853) undersøker den genetiske statusen til SLC36A1-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante Ch-allelet fører til avblekingen, mens det recessive N-allelet ikke har noen effekt på grunnfargen.

Testen for champagnebleket pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat champagne bleke gen

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Mangler diluteringsgen. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Mangler diluteringsgen. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Mangler diluteringsgen. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/Ch

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Gyllen champagne

 

Én kopi av det dominante Ch-allelet. Den røde grunnfargen er avbleket til gyllen champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Ch-allelet kan nedarves til avkom.

N/Ch

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Amber champagne

Én kopi av det dominante Ch-allelet. Den brune grunnfargen er avbleket til amber champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Ch-allelet kan nedarves til avkom.

N/Ch

E/E eller E/e + a/a

Klassisk champagne

Én kopi av det dominante Ch-allelet. Den svarte grunnfargen er avbleket til klassisk champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Ch-allelet kan nedarves til avkom.

Ch/Ch

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Gyllen champagne

 

To kopier av det dominante Ch-allelet. Den røde grunnfargen er avbleket til gyllen champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Ch-allelet kan nedarves til avkom.

Ch/Ch

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Amber champagne

To kopier av det dominante Ch-allelet. Den brune grunnfargen er avbleket til amber champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Ch-allelet kan nedarves til avkom.

Ch/Ch

E/E eller E/e + a/a

Klassisk champagne

To kopier av det dominante Ch-allelet. Den svarte grunnfargen er avbleket til klassisk champagne, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Ch-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P660 Blakk pelsfarge

Genet som gir blakke hester, bleker pelsen ved å lysne kroppsfargen, mens hodet, nedre del av beina, man og hale er upåvirket. Den blakke fargen er typisk preget av “primitive avtegn”. Nesten alle blakke hester har en ål langsmed ryggraden, men tilstedeværelsen av andre primitive avtegn varierer. Andre vanlige kjennetegn kan innebære vannrette "sebrastriper" på beina, tverrgående striper over skuldrene, og lysere beskyttelseshår langs kantene på en mørk man og hale. Den blakke diluteringsfargen med primitive avtegn regnes som “villtype-fargen”, og finnes hos villhester som przewalskihester. Blakkgenet avbleker både rødt og svart pigment, og kan føre til farger som aprikos, gyllen, mørkegrå og oliven, i tillegg til mange flere varianter. En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen. Testen (P660) for blakk pelsfarge (dun dilution) undersøker den genetiske statusen til TBX3-genet. Genet har tre varianter (alleler); D-allelet er dominant over nd1-allelet og nd2-allelet. nd1-allelet er dominant over nd2-allelet. Det dominante D-allelet fører til en avbleking med primitive avtegn. Mens nd1-allelet ikke bleker pelsfargen til hesten, er primitive avtegn tilstede, men i varierende grad. nd2-allelet har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for det blakke diluteringsgenet kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat blakkgen

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

nd2/nd2

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød, Sorrel. Ingen primitive avtegn

To kopier av nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket, og primitive avtegn er ikke tilstede. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd2/nd2

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun. Ingen primitive avtegn

To kopier av nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket, og primitive avtegn er ikke tilstede. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd2/nd2

E/E eller E/e + a/a

Svart. Ingen primitive avtegn

To kopier av nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket, og primitive avtegn er ikke tilstede. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd2

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

 

Rød, Sorrel. Primitive avtegn kan være tilstede

Én kopi av nd1-allelet og én kopi av nd2-allelet. nd1-allelet er dominant over nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten nd1-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd2

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun. Primitive avtegn kan være tilstede

Én kopi av nd1-allelet og én kopi av nd2-allelet. nd1-allelet er dominant over nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten nd1-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd2

E/E eller E/e + a/a

Svart. Primitive avtegn kan være tilstede

Én kopi av nd1-allelet og én kopi av nd2-allelet. nd1-allelet er dominant over nd2-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten nd1-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd1

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød, Sorrel. Primitive avtegn kan være tilstede

To kopier av nd1-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd1-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun. Primitive avtegn kan være tilstede

 

To kopier av nd1-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd1-allelet kan nedarves til avkom.

nd1/nd1

E/E eller E/e + a/a

Svart. Primitive avtegn kan være tilstede

 

To kopier av nd1-allelet. Pelsfargen er ikke avbleket (dilutert). Primitive avtegn kan være tilstede. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun nd1-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd2

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rødblakk. Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og ett kopi av nd2-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd2

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunblakk. Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og ett kopi av nd2-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd2

E/E eller E/e + a/a

Grå (gråblakk). Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og ett kopi av nd2-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd2-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd1

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rødblakk. Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og én kopi av nd1-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd1-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunblakk. Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og én kopi av nd1-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd1-allelet kan nedarves til avkom.

D/nd1

E/E eller E/e + a/a

Grå (gråblakk). Med primitive avtegn

Én kopi av det dominante D-allelet og én kopi av nd1-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten D-allelet eller nd1-allelet kan nedarves til avkom.

D/D

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rødblakk. Med primitive avtegn

To kopier av det dominante D-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun D-allelet kan nedarves til avkom.

D/D

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunblakk. Med primitive avtegn

To kopier av det dominante D-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun D-allelet kan nedarves til avkom.

D/D

E/E eller E/e + a/a

Grå (gråblakk). Med primitive avtegn

To kopier av det dominante D-allelet. Pelsfargen er avbleket med primitive avtegn. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun D-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P783 Perlebleket pelsfarge

Diluteringsgenet "perle" lysner pelsfargen til hesten ved å fortynne det røde pigmentet. En rød grunnfarge blekes til en lys, ensartet, aprikoslignende farge som dekker både kropp, man og hale. Hudfargen er også blek. Perle-dilutering kalles også for 'barlink-faktor'. Testen for denne fargevarianten (P783) undersøker den genetiske statusen til SLC45A2-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Prl-allelet, som gir perlebleking, er recessivt. Dette betyr at kun hester med to kopier av Prl-allelet får en lysnet pels, mane og hale, i tillegg til en lyseblå øyenfarge. Det dominante N-allelet påvirker ikke grunnfargen.

Perlegenet virker sammen med kremgenet for å lage en fenotype med en falsk dobbeldilutering ("pseudo double-dilute"), som innebærer blek hud og blå/grønne øyne. Derfor vil en hest med ett kopi av Prl-allelet og som har kremdilutering (Cr-allelet), få en pseudo-dobbeldilutering som kalles for pseudo-cremello eller pseudo-smokey cream.

En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen.

Testen for perlebleket pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat perlegen

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød

Mangler diluteringsgen. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Mangler diluteringsgen. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Mangler diluteringsgen. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom

N/Prl

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

Én kopi av det recessive Prl-allelet. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Hvis kremgenet også er tilstede, fører dette til en falsk dobbeldilutering. Enten N-allelet eller Prl-allelet kan nedarves til avkom.

N/Prl

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Én kopi av det recessive Prl-allelet. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Hvis kremgenet også er tilstede, fører dette til en falsk dobbeldilutering. Enten N-allelet eller Prl-allelet kan nedarves til avkom.

N/Prl

E/E eller E/e + a/a

Svart

Én kopi av det recessive Prl-allelet. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Hvis kremgenet også er tilstede, fører dette til en falsk dobbeldilutering. Enten N-allelet eller Prl-allelet kan nedarves til avkom.

Prl/Prl

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Perlebleking

To kopier av det recessive Prl-allelet. En rød grunnfarge blekes til en lys, ensartet, aprikoslignende farge som dekker både kropp, man og hale. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Prl-allelet kan nedarves til avkom.

Prl/Prl

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Perlebleking

To kopier av det recessive Prl-allelet. Den brune grunnfargen blekes til en lysnet pels, man og hale. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Prl-allelet kan nedarves til avkom.

Prl/Prl

E/E eller E/e + a/a

Perlebleking

To kopier av det recessive Prl-allelet. Den svarte grunnfargen blekes til en lysnet pels, man og hale. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Prl-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P784 Sølvbleket pelsfarge/MCOA

Sølvgenet "tynner ut" det svarte pigmentet, men har ingen effekt på det røde pigmentet. Effekten til sølvgenet kan variere veldig. Manen og halen blekes til en gyldenblond (engelsk: flaxen) eller sølvgrå farge, og kan mørkne hos noen hester når de blir eldre. En svart hest vil bli lysnet til "sjokolade" med en lysere man og hale. En brun hest med sølvgenet vil vanligvis ha en bleket mane og hale, i tillegg til lysere nedre del av beina (steder med svart pigment). En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen.

Testen (P784) for sølvbleket pelsfarge (silver dilution) undersøker den genetiske statusen til PMEL17-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante Z-allelet fører til avblekingen, mens det recessive N-allelet ikke har noen effekt på grunnfargen.

Den samme mutasjonen som er ansvarlig for pelsfargen sølv er også assosiert med et syndrom som består av mange medfødte øyemisdannelser (MCOA). Misdannelsene oppstår både i fremre og bakre øyekammer. Alvorlighetsgraden av syndromet er dose relatert. Hester med en kopi av Z allelet har færre alvorlige symptomer enn de som har to kopier av Z allelet.

Testen for sølvbleket pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat sølvgen

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Mangler diluteringsgen. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Mangler diluteringsgen. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Mangler diluteringsgen. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/Z

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Én kopi av det dominante Z-allelet. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Z-allelet kan nedarves til avkom.

N/Z

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Sølvbleking på brun

Én kopi av det dominante Z-allelet. Hos de brune hestene blir det svarte pigmentet på nedre del av beina lysere, og man og hale lysnes til linfarget blond. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Z-allelet kan nedarves til avkom.

N/Z

E/E eller E/e + a/a

Sjokolade

Én kopi av det dominante Z-allelet. Den svarte grunnfargen lysnes til en sjokoladelignende farge med en lysere man og hale. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Z-allelet kan nedarves til avkom.

Z/Z

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

To kopier av det dominante Z-allelet. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Z-allelet kan nedarves til avkom.

Z/Z

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Sølvbleking på brun

To kopier av det dominante Z-allelet. Hos de brune hestene blir det svarte pigmentet på nedre del av beina lysere, og man og hale lysnes til linfarget blond. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Z-allelet kan nedarves til avkom.

Z/Z

E/E eller E/e + a/a

Sjokolade

To kopier av det dominante Z-allelet. Den svarte grunnfargen lysnes til en sjokoladelignende farge med en lysere man og hale. Fargen kan være ytterligere endret av andre modifiserende fargegener. Kun Z-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

Mønster:

P591 Dominant hvit 1 pelsfarge

Hvitfarget mønster hos hest er kjent som "dominant hvit" eller "hvit". Dominant hvitt fargemønster er varierende, fra minimale sabino-lignende flekker, til helhvite hester. Dominant hvit-fargede hester har brun øyenfarge. Det er rundt 20 forskjellige identifiserte mutasjoner som er assosiert med hvitt fargemønster. Alle mutasjonene finnes i KIT-genet. Med unntak av W20, har de fleste av de kjente dominant hvit-mutasjonene oppstått nylig, og er begrenset til spesifikke avlslinjer innen forskjellige raser. Testen for "dominant hvit 1" (P591) tester for mutasjonen W18 i KIT-genet. Det testes for to varianter (alleler). Allelet W18 er dominant. En eller to kopier av W18-allelet fører til hester som blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for dominant hvit kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat dominant hvit 1

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke dominant hvit. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke dominant hvit. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke dominant hvit. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/W18

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W18-allelet kan nedarves til avkom.

N/W18

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W18-allelet kan nedarves til avkom.

N/W18

E/E eller E/e + a/a

Svart med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W18-allelet kan nedarves til avkom.

W18/W18

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W18-allelet kan nedarves til avkom.

W18/W18

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W18-allelet kan nedarves til avkom.

W18/W18

E/E eller E/e + a/a

Svart med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W18-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W18-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P592 Dominant hvit 3 pelsfarge

Hvitfarget mønster hos hest er kjent som "dominant hvit" eller "hvit". Dominant hvitt fargemønster er varierende, fra minimale sabino-lignende flekker, til helhvite hester. Dominant hvit-fargede hester har brun øyenfarge. Det er rundt 20 forskjellige identifiserte mutasjoner som er assosiert med hvitt fargemønster. Alle mutasjonene finnes i KIT-genet. Med unntak av W20, har de fleste av de kjente dominant hvit-mutasjonene oppstått nylig, og er begrenset til spesifikke avlslinjer innen forskjellige raser. Testen for "dominant hvit 3" (P592) tester for mutasjonen W20 i KIT-genet. Det testes for to varianter (alleler). W20-allelet er dominant. Om det er én eller to kopier av W20-allelet, har en begrenset effekt på hvor mye hvitt som uttrykkes. Det ser ut til at dette øker mengden hvitt i kombinasjon med andre gener for hvitmønstring. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for dominant hvit kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat dominant hvit 3

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke dominant hvit. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke dominant hvit. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke dominant hvit. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/W20

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W20-allelet kan nedarves til avkom.

N/W20

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W20-allelet kan nedarves til avkom.

N/W20

E/E eller E/e + a/a

Svart med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. Én kopi av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller W20-allelet kan nedarves til avkom.

W20/W20

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W20-allelet kan nedarves til avkom.

W20/W20

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W20-allelet kan nedarves til avkom.

W20/W20

E/E eller E/e + a/a

Svart med dominant hvit-mønster

Dominant hvit-mønster. To kopier av W20-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun W20-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P593 Macchiato (splashed white) pelsfarge

I 2008 ble det født et hingsteføll med en påfallende hvitflekket pelsfarge. Foreldrene var to helbrune freibergerhester (Franche-Montagne). Pelsfargen så ut som en kombinasjon av hvite flekker og bleket (dilutert) pelsfarge, og ble kalt ‘‘macchiato’’. En klinisk undersøkelse avslørte at den macchiato-fargede hingsten var døv, og at sædcellenes bevegelighet var nedsatt.

Testen for macchiato (splashed white) pelsfarge  test(P593) tester for en mutasjon i MTF-genet. Det testes for to varianter (alleler). M-allelet er dominant. En eller to kopier av M-allelet vil gi macchiato-fargen. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for macchiato (splashed white) kan ha følgende resultater:

Resultat macchiato

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

Ikke macchiato

 

Ikke macchiato. Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/M

Macchiato

Macchiato-mønstret. Én kopi av M-allelet. Hesten har macchiato fargemønster, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller M-allelet kan nedarves til avkom.

M/M

Macchiato

Macchiato-mønstret. To kopier av M-allelet. Hesten har macchiato fargemønster, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun M-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P512 Splashed White 1

"Splashed white" er et varierende hvitflekket fargemønster, hvor typiske særpreg er et stort bles, utpreget hvite avtegn på beina, flekker på mage i forskjellig grad, rosa hud, og ofte blå øyne. I andre tilfeller, er områdene uten pigment temmelig små, og kan ikke adskilles fra hester som har en fenotype med mer diskret depigmentering. Hester med splashed white-fargemønster kan være døve, men de fleste er ikke det. Hørselstapet skjer som følge av at nødvendige hårceller i det indre øret dør, forårsaket av manglende melanocytter i det indre øret. Selv om flertallet av hestene har pigment rundt utsiden av øret, må dette også være tilstede i det indre øret for at det ikke skal oppstå hørselstap. Det er flere forskjellige identifiserte mutasjoner som er assosiert med "splashed white". Testen for "hvitflekket pelsfarge 1" (P512) undersøker for mutasjonen SW1 i MITF-genet. Det testes for to varianter (alleler). Allelet SW1 er dominant. En eller to kopier av SW1-allelet fører til fargen "splashed white". N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat hvitflekket 1

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke splashed white. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke splashed white. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke splashed white. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW1

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Ett kopi av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW1-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Ett kopi av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW1-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW1

E/E eller E/e + a/a

Svart med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Ett kopi av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW1-allelet kan nedarves til avkom.

SW1/SW1

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW1-allelet kan nedarves til avkom.

SW1/SW1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW1-allelet kan nedarves til avkom.

SW1/SW1

E/E eller E/e + a/a

Svart med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW1-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW1-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

 

P513 Splashed white 2

Informasjon om denne testen kommer snart.

Tilbake til toppen av siden

P514 Splashed white 3

"Splashed white" er et varierende hvitflekket fargemønster, hvor typiske særpreg er et stort bles, utpreget hvite avtegn på beina, flekker på mage i forskjellig grad, rosa hud, og ofte blå øyne. I andre tilfeller, er områdene uten pigment temmelig små, og kan ikke adskilles fra hester som har en fenotype med mer diskret depigmentering. Hester med splashed white-fargemønster kan være døve, men de fleste er ikke det. Hørselstapet skjer som følge av at nødvendige hårceller i det indre øret dør, forårsaket av manglende melanocytter i det indre øret. Selv om flertallet av hestene har pigment rundt utsiden av øret, må dette også være tilstede i det indre øret for at det ikke skal oppstå hørselstap. Det er flere forskjellige identifiserte mutasjoner som er assosiert med "splashed white". Testen for "hvitflekket pelsfarge 3" (P514) undersøker for mutasjonen SW3 i MITF-genet. Det testes for to varianter (alleler). SW3-allelet er dominant. En eller to kopier av SW3-allelet fører til fargen "splashed white". Det har blitt spekulert i om to kopier av SW3-allelet er letalt (føllet dør). N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat hvitflekket 3

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke splashed white. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke splashed white. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke splashed white. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW3

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Én kopi av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW3-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW3

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Én kopi av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW3-allelet kan nedarves til avkom.

N/SW3

E/E eller E/e + a/a

Svart med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. Én kopi av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller SW3-allelet kan nedarves til avkom.

SW3/SW3

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW3-allelet kan nedarves til avkom.

SW3/SW3

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW3-allelet kan nedarves til avkom.

SW3/SW3

E/E eller E/e + a/a

Svart med splashed white mønster

Splashed white-mønstret. To kopier av SW3-allelet. Hesten blir hvitflekket i en viss grad, men det er ikke mulig å forutse fargemønsteret mer spesifikt, med mindre det er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SW3-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P659 Konstantskimlet pelsfarge (roan)

Konstantskimmel er en hvitmønstret pelsfarge som består av en blanding av hvite og fargede hår på kroppen. Hodet, nedre del av beina og halen, er imidlertid helfarget. Konstantskimlede hester er født med fargemønsteret, men det er ikke nødvendigvis synlig før føllpelsen felles. De hvite og fargede hårene er jevnt blandet hos hester som arver det klassiske konstantskimlede genet, dette skjelner konstantskimmel fra flere lignende fargemønster som kalles "roaning" (utledet fra engelske ordet "roan", som betyr konstantskimmel). Roaning-mønstre pleier å ha en ujevn fordeling av hvite hår. Arvegangen til roaning er ikke definert. Mutasjonen som gir en konstantskimlet farge, har ikke blitt identifisert ennå. Testen for konstantskimlet pelsfarge (P659) tester for DNA-markører som er forbundet med fargen hos forskjellige raser. DNA-markørene kan brukes til å bestemme om en hest har mutasjonen, og antall kopier av denne. Testen fanger opp tre varianter (alleler): Rn, Rn* og N. Allelet Rn er dominant. Én eller to kopier av Rn-allelet fører til en konstantskimlet farge. Rn*-allelet er svært uvanlig, og ikke alltid tilknyttet konstantskimmel-fargen. Dette allelet har bare blitt observert hos tennesse walking-hester og rocky mountains-hester. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for konstantskimlet pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat roan (ikke avblekbar skimmel)

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke roan (ikke avblekbar skimmel). Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke roan (ikke avblekbar skimmel). Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke roan (ikke avblekbar skimmel). Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rødskimmel (rød konstantskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være rødskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunskimmel (brun konstantskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være brunskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/N

E/E eller E/e + a/a

Svartskimmel (roan-ikke avblekbarskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være svartskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød eller rødskimmel

Én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være rød/sorrel eller rødskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun eller brunskimmel

Én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være brun eller brunskimlet (bay roan), med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/N

E/E eller E/e + a/a

Svart eller svartskimmel (black roan)

Én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være svart eller svartskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rødskimmel (rød konstantskimmel)

To kopier av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være rødskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunskimmel (brun konstantskimmel)

To kopier av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være brunskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn

E/E eller E/e + a/a

Svartskimmel (roan-ikke avblekbarskimmel)

To kopier av det dominante Rn-allelet. Fargen vil være svartskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn-allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn*

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rødskimmel (rød konstantskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet og én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være rødskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten Rn-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn*

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brunskimmel (brun konstantskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet og én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være brunskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten Rn-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn/Rn*

E/E eller E/e + a/a

Svartskimmel (roan-ikke avblekbarskimmel)

Én kopi av det dominante Rn-allelet og én kopi av det sjeldne Rn* -allelet. Fargen vil være svartskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten Rn-allelet eller Rn* -allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/Rn*

e/e + A/A, A/a eller a/a

Rød eller rødskimmel

To kopier av det sjeldne Rn*-allelet. Fargen vil være rød/sorrel eller rødskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn*-allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/Rn*

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun eller brunskimmel

To kopier av det sjeldne Rn*-allelet. Fargen vil være brun eller brunskimlet (bay roan), med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn*-allelet kan nedarves til avkom.

Rn*/Rn*

E/E eller E/e + a/a

Svart eller svartskimmel (black roan)

To kopier av det sjeldne Rn*-allelet. Fargen vil være svart eller svartskimlet, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun Rn*-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P785 Sabino 1 pelsfarge

Sabino er en generell beskrivelse for en gruppe med lignende hvitflekkede mønstre. Sabino-mønsteret beskrives som en irregulær flekkmønstring som vanligvis er på bein, mage og ansikt, ofte med "roaning" (blanding av pigmentert og ikke-pigmentert pels) rundt kantene av de hvite markeringene. Det er funnet en mutasjon som gir én type sabino-mønster. Denne kalles Sabino1, siden den ikke er tilstede hos alle disse hester. Det finnes sannsynligvis flere mutasjoner som forårsaker andre typer sabino-markeringer. Testen for sabino pelsfarge 1 (P785) undersøker den genetiske statusen til KIT-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). SB1-allelet er semidominant. Ett kopi av SB1-allelet fører til hester med avbrutte sabino-markeringer, og muligens bare en liten mengde hvitfarging. To kopier av SB1-allelet fører til minst 90% hvitt, som også kalles sabino-hvit. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for sabino pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat sabino 1

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke sabino 1. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke sabino 1. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke sabino 1. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/SB1

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød sabino

Sabino 1-mønster. Én kopi av SB1-allelet. Hesten har ofte to eller flere hvite bein, bles, flekker eller "roaning" (blanding av pigmentert og ikke-pigmentert pels) i den midtre delen, med taggete kanter rundt de hvite områdene. Hvis fargen er endret av andre modifiserende fargegener, kan pelsfargen uttrykkes annerledes. Enten N-allelet eller SB1-allelet kan nedarves til avkom.

N/SB1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun / brun sabino

Sabino 1-mønster. Én kopi av SB1-allelet. Hesten har ofte to eller flere hvite bein, bles, flekker eller "roaning" (blanding av pigmentert og ikke-pigmentert pels) i den midtre delen, med taggete kanter rundt de hvite områdene. Hvis fargen er endret av andre modifiserende fargegener, kan pelsfargen uttrykkes annerledes. Enten N-allelet eller SB1-allelet kan nedarves til avkom.

N/SB1

E/E eller E/e + a/a

Svart sabino

Sabino 1-mønster. Én kopi av SB1-allelet. Hesten har ofte to eller flere hvite bein, bles, flekker eller "roaning" (blanding av pigmentert og ikke-pigmentert pels) i den midtre delen, med taggete kanter rundt de hvite områdene. Hvis fargen er endret av andre modifiserende fargegener, kan pelsfargen uttrykkes annerledes. Enten N-allelet eller SB1-allelet kan nedarves til avkom.

SB1/SB1

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød sabino

Sabino 1-mønster. To kopier av SB1-allelet. Hesten er fullstendig, eller nesten fullstendig, hvit. Med mindre pelsfargen er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SB1-allelet kan nedarves til avkom.

SB1/SB1

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun / brun sabino

Sabino 1-mønster. To kopier av SB1-allelet. Hesten er fullstendig, eller nesten fullstendig, hvit. Med mindre pelsfargen er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SB1-allelet kan nedarves til avkom.

SB1/SB1

E/E eller E/e + a/a

Svart sabino

Sabino 1-mønster. To kopier av SB1-allelet. Hesten er fullstendig, eller nesten fullstendig, hvit. Med mindre pelsfargen er endret av andre modifiserende fargegener. Kun SB1-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P807 Skimlet (grå) pelsfarge

En hest som arver et skimlet hårlag, kan ha hvilken som helst farge ved fødsel. Skimmelgenet fører til progressiv depigmentering (bleking) av hårene, og regnes for å være den “sterkeste” av alle genene som modifiserer pelsfargen. Depigmenteringsprosessen kan ta flere år, men når hårlaget er depigmentert, vil den originale fargen aldri komme tilbake. Noen skimlete hester blir fullstendig hvite, mens andre beholder små ikke-blekede flekker (såkalt flueskimmel). En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen.

Testen (P807) for skimlet pelsfarge undersøker den genetiske statusen til STX17-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante G-allelet fører til et skimlet hårlag, mens det recessive N-allelet ikke påvirker grunnfargen. Det dominante G-allelet har en duplikat av en del av DNA-et. Testen skiller ikke mellom hester som er bærer av én eller to kopier av  duplikatet (N/G eller G/G). Alle hester som er bærer av duplikatet, vil bli skimlet.

Testen for skimlet pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat skimmel

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

Hesten blir ikke skimlet. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Hesten blir ikke skimlet. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Hesten blir ikke skimlet. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/G eller G/G

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Skimmel født rød

Hesten er født med grunnfargen rød (med mindre endret av andre modifiserende fargegener), og vil bli skimmel. Én eller to kopier av G-allelet. Enten N-allelet eller G-allelet kan nedarves til avkom.

N/G eller G/G

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Skimmel født brun

Hesten er født med grunnfargen brun (med mindre endret av andre modifiserende fargegener), og vil bli skimmel. Én eller to kopier av G-allelet. Enten N-allelet eller G-allelet kan nedarves til avkom.

N/G eller G/G

E/E eller E/e + a/a

Skimmel født svart

Hesten er født med grunnfargen svart (med mindre endret av andre modifiserende fargegener), og vil bli skimmel. Én eller to kopier av G-allelet. Enten N-allelet eller G-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P902 Overo-faktor pelsfarge (OLWS)

 Overo er en betegnelse på en hvitflekket pelsfarge hvor hvite flekker på siden er omgitt av en farget “ramme”. En hest kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan endre pelsfargen. Mens overo-fargede hester er ettertraktede, er mutasjonen som forårsaker fargen koblet til en dødelig lidelse som heter "overo lethal white syndrome" (OLWS). Et føll med OLWS fødes helhvit, og dør av komplikasjoner som skyldes en unormal tarmkanal. Testen for overo pelsfarge (P902) tester for en genetisk faktor som påvirker funksjonen til EDNRB-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). O-allelet er semidominant. Ett kopi av O-allelet fører til hester med over-farge. To kopier av O-allelet gir sykdommen OLWS. N-allelet er recessivt og har ingen effekt på grunnfargen.

Testen for overo pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat overo-faktor

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke overo. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke overo. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke overo. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/O

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød overo

Overo-mønstret. Én kopi av O-allelet. Hesten har det ettertraktede rammeformede overo-mønsteret, med mindre endret av andre modifiserende fargemønster. Enten N-allelet eller O-allelet kan nedarves til avkom.

N/O

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun overo

Overo-mønstret. Én kopi av O-allelet. Hesten har det ettertraktede rammeformede overo-mønsteret, med mindre endret av andre modifiserende fargemønster. Enten N-allelet eller O-allelet kan nedarves til avkom.

N/O

E/E eller E/e + a/a

Svart overo

Overo-mønstret. Én kopi av O-allelet. Hesten har det ettertraktede rammeformede overo-mønsteret, med mindre endret av andre modifiserende fargemønster. Enten N-allelet eller O-allelet kan nedarves til avkom.

O/O

Hvilket som helst resultat

Letalt (OLWS)

Føll med "overo lethal white syndrome" (OLWS), dødelig.

Tilbake til toppen av siden

P903 Tobiano pelsfarge

Tobiano er et fargemønster som vanligvis innebærer hvitfarging av alle fire bein nedenfor haser og knær, og avrundede hvite flekker på kroppen, med skarpe og klare kanter på flekkene. Hodet er mørkt, med hvite markeringer som ligner dem hos en ellers ensfarget hest. Det hvite på kroppen vil som regel fortsette over topplinjen hos hesten. Huden er rosa under de hvite flekkene, og er svart under de fargede områdene. Øynene er som regel brune, men én eller begge kan være blå eller delvis blå. Halen kan være tofarget. Dette er et særpreg som sjelden sees hos hester som ikke er tobiano. Hesten kan også være bærer av mutasjoner for andre modifiserende gener som ytterligere kan påvirke pelsfargen.

Testen for tobiano pelsfarge (P903) tester for en genetisk faktor som påvirker funksjonen til KIT-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante TO-allelet gir tobiano-mønstringen, mens det recessive N-allelet ikke har noen effekt på grunnfargen.

Testen for tobiano pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for testene som bestemmer grunnfargen (rød pelsfarge og agouti pelsfarge):

Resultat tobiano

Resultat rød + agouti

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød

 

Ikke tobiano. Den røde grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun

Ikke tobiano. Den brune grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

E/E eller E/e + a/a

Svart

Ikke tobiano. Den svarte grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/TO

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød tobiano

Én kopi av det dominante TO-allelet. Fargen vil være rød tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller TO-allelet kan nedarves til avkom.

N/TO

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun tobiano

Én kopi av det dominante TO-allelet. Fargen vil være brun tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller TO-allelet kan nedarves til avkom.

N/TO

E/E eller E/e + a/a

Svart tobiano

Én kopi av det dominante TO-allelet. Fargen vil være svart tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller TO-allelet kan nedarves til avkom.

TO/TO

e/e + A/A, A/a eller a/a

 

Rød tobiano

To kopier av det dominante TO-allelet. Fargen vil være rød tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun TO-allelet kan nedarves til avkom.

TO/TO

E/E eller E/e + A/A eller A/a

Brun tobiano

To kopier av det dominante TO-allelet. Fargen vil være brun tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun TO-allelet kan nedarves til avkom.

TO/TO

E/E eller E/e + a/a

Svart tobiano

To kopier av det dominante TO-allelet. Fargen vil være svart tobiano, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun TO-allelet kan nedarves til avkom.

Tilbake til toppen av siden

P305  Appaloosa pattern-1 (PATN1) pelsfarge

Det flekkete fargemønsteret til appaloosaen, det såkalte leopardkomplekset (LP), har en stor variasjon av hvitflekket eller depigmentert mønster. Appaloosahester har tre ekstra identifiserende kjennetegn: spettet hud rundt mulen, anus og kjønnsorganer, stripete høver og tydelig hvit senehinne i øynene. LP er resultatet av en ufullstendig dominant mutasjon i TRPM1-genet, også kjent som LP-genet. LP-genet gir leopardkompleksets flekkete mønster, mens andre gener styrer mengden hvitt i pelsen. En av genene som er koblet til en større andel hvit pelsfarge hos hester med LP-fargen, har blitt identifisert (RFWD3). Dette genet kalles "Pattern-1" (PATN1), det første mønstergenet. DNA-testen (P305) som undersøker pelsfargen til appaloosa (PATN1), tester tilstanden til PATN1-genet. Genet har to forskjellige varianter (alleler). Det dominante allelet PATN1 fører til en økt mengde hvit pelsfarge hos hester som er bærer av minst en kopi av LP-allelet på LP-genet. Det recessive N-allelet har ingen effekt på grunnfargen. Hester som har en kopi av LP-allelet i kombinasjon med minst én kopi av PATN1-allelet, er ofte leopardmønstret, eller har et lignende fargemønster. Hester som har to kopier av LP-allelet i kombinasjon med minst én kopi av PATN1-allelet, er som oftest hovedsakelig hvitfarget med noen få fargede flekker (few-spot pattern) eller nær opptil dette. Hester som har minst en kopi av   PATN1-allelet, men som ikke har en kopi av LP-allelet, vil ikke ha appaloosa-flekkete mønster. Men PATN1-allelet kan nedarves til deres avkom.

Testen for appaloosa pattern-1 (PATN1) pelsfarge kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater for LP-genet.

Resultat PATN1

Resultat LP

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

N/N

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

N/LP

Blanket appaloosa

Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/N

LP/LP

Snow cap appaloosa

Kun N-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB).

N/PATN1

N/N

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Enten N-allelet eller PATN1-allelet kan nedarves til avkom.

N/PATN1

N/LP

Leopardmønstret eller lignende leopardmønstret

Enten N-allelet eller PATN1-allelet kan nedarves til avkom.

N/PATN1

LP/LP

Noen få flekker (few-spot pattern) eller nær opp mot dette.

Enten N-allelet eller PATN1-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB).

PATN1/PATN1

N/N

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun PATN1-allelet kan nedarves til avkom.

PATN1/PATN1

N/LP

Leopardmønstret eller lignende leopardmønstret

Kun PATN1-allelet kan nedarves til avkom.

PATN1/PATN1

LP/LP

Noen få flekker (few-spot pattern) eller nær opp mot dette

Kun PATN1-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB).

Tilbake til toppen av siden

P311 CSNB / leopardflekker

Det flekkete fargemønsteret til appaloosaen, det såkalte leopardkomplekset (LP), har en stor variasjon av hvitflekket eller depigmentert mønster. Appaloosahester har tre ekstra identifiserende kjennetegn: spettet hud rundt mulen, anus og kjønnsorganer, stripete høver og tydelig hvit senehinne i øynene. Det typiske botete fargemønsteret til appaloosaen er et resultat av en ufullstendig dominant mutasjon i TRPM1-genet, også kjent som LP-genet. LP-genet gir leopardkompleksets flekkete mønster, mens andre gener styrer mengden hvitt i pelsen. Testen for CSNB/ leopardflekker (P311) tester for LP-genet (TRPM1). Genet har to forskjellige varianter (alleler). LP-allelet er ufullstendig dominant, og det er varierende hvordan appaloosa-mønsteret uttrykkes. Det kan variere fra ikke-eksisterende til svært utbredt hvitmønstring. Minst én kopi av LP-allelet må til for å uttrykke appaloosa-mønsteret. Mengden hvitt er ikke knyttet opp mot antall alleler. Hester med to kopier av LP-allelet kan ha minimalt med hvitmønstring. Det recessive N-allelet har ingen effekt på grunnfargen. Variasjonen i mengden hvitt på appaloosa-mønstrede hester kontrolleres av andre gener. En av disse er PATN1. Hester som har en kopi av LP-allelet i kombinasjon med minst én kopi av PATN1-allelet, er ofte leopardmønstret, eller har et lignende fargemønster. Hester som har to kopier av LP-allelet i kombinasjon med minst én kopi av PATN1-allelet, er som oftest hovedsakelig hvitfarget med noen få fargede flekker (few-spot pattern) eller nær opptil dette. De som har to kopier av LP-allelet får medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB), som gjør at de ikke kan se i mørket eller ved svakt lys.

Testen for CSNB/leopardflekker kan ha følgende resultater, i denne tabellen vises testresultatene i kombinasjon med mulige resultater fra testen for appaloosa pattern-1 (PATN1).

Resultat LP

Resultat PATN1

Pelsfarge

Beskrivelse

N/N

N/N

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/LP

N/N

Blanket appaloosa

Enten N-allelet eller LP-allelet kan nedarves til avkom.

LP/LP

N/N

Snow cap appaloosa

Kun LP-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB)

N/N

N/PATN1

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/LP

N/PATN1

Leopardmønstret eller lignende leopardmønstret

Enten N-allelet eller LP-allelet kan nedarves til avkom.

LP/LP

N/PATN1

Noen få flekker (few-spot pattern) eller nær opp mot dette.

Kun LP-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB)

N/N

PATN1/PATN1

Ikke appaloosa

Grunnfargen er upåvirket, med mindre den er endret av andre modifiserende fargegener. Kun N-allelet kan nedarves til avkom.

N/LP

PATN1/PATN1

Leopardmønstret eller lignende leopardmønstret

Enten N-allelet eller LP-allelet kan nedarves til avkom.

LP/LP

PATN1/PATN1

Noen få flekker (few-spot pattern) eller nær opp mot dette

Kun LP-allelet kan nedarves til avkom. Hesten har sykdommen medfødt stasjonær nattblindhet (CSNB)

Tilbake til toppen av siden

Dato:  31. januar 2019, versjon 6