BioBank AS

Pelsfarge og -variasjon

De siste tiårene har en rekke vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Det er laget en oversikt over farge og pelsgener for hvert dyreslag. Denne oversikten er tilgjengelig for hund, katt og hest.

Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I flere tilfeller kan et dyrs pelsfarge kun bestemmes ved hjelp av DNA tester.

For mer informasjon og detaljerte forklaringer om pelsfarge og pelsvariasjon se lenkene under: