BioBank AS

Pelsfarge og -variasjon

"De siste tiårene har mange vitenskapelige publikasjoner beskrevet de genetiske prinsippene bak pelsfarge og pelsvariasjon. Det er laget et resyme om farge og pels gener for hvert dyreslag. Dette resyme er tilgjengelig for hund, katt og hest.

Farge og pelsvariasjon påvirkes av mange arvelige faktorer. DNA-testene baseres på fysiologiske effekter i kroppen, som at produksjon og distribusjon av pigment fører til mange variasjoner i pelsfarge. I mange tilfeller kan bare et dyr’s pelsfarge bli bestemt ved å bruke DNA tester.

For mer informasjon og detaljerte forklaringer om pelsfarge og pelsvariasjon linkene under: