BioBank AS

DNA-TESTER FOR HUND, KATT OG HEST

Forskning viser sammenhengen mellom DNA-variasjoner og sykdommer. Man kan se forskjell på DNA-et til et friskt dyr og et dyr som er bærer av eller affisert av en bestemt arvelig sykdom. Man kan også kartlegge genet og posisjonen til DNA-mutasjonen som har oppstått og forårsaket den arvelige sykdommen. Gjennom å sammenligne symptomer og DNA-variasjoner kan man danne diagnostiske tester som gjenkjenner mutasjonene. Dette fører vanligvis til publisering av en vitenskapelig artikkel. Disse artiklene er ofte basert på en enkelt rase. 

Alle tilgjengelige DNA-tester er beskrevet i OMIA-databasen (Online Mendelian Inheritance in Animals), en database som er laget av den australske professoren Dr. Frank Nicolas.

CombiBreed tilbyr en rekke DNA-tester som kan fastslå om et dyr er bærer av eller affisert av a ulike arvelige lidelser. CombiBreed gjør det mulig for oppdrettere å bruke denne kunnskapen når de skal velge hvilke dyr de ønsker å pare med hverandre. På denne måten kan man unngå å få avkom som lider av arvelige sykdommer, og dermed forbedre dyrevelferden.

Hvis DNA-testen tilsier at dyret er affisert av lidelsen (to kopier av mutasjonen), kan man anta at dyret vil utvikle symptomer på lidelsen. Selv om resultatet på DNA-testen sier at dyret ikke bærer mutasjonen som gir den spesifikke sykdommen, er det ikke en garanti for at dyret ikke vil utvikle den arvelige sykdommen. Andre mutasjoner i DNA-et kan oppstå som gir samme sykdom.

For mer informasjon, se lenkene under:

 Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss via kontaktskjemaet.